نحوه انجام بازی

همراه تیمتون وارد اتاق میشید،تمام درها قفل میشه فقط یک ساعت فرصت دارید تا سرنخ ها و رازهای اتاق رو کشف کنید،خودتون رو نجات بدید و از اتاق فرار کنید.

نحوه انجام بازی

همراه تیمتون وارد اتاق میشید،تمام درها قفل میشه فقط یک ساعت فرصت دارید تا سرنخ ها و رازهای اتاق رو کشف کنید،خودتون رو نجات بدید و از اتاق فرار کنید.

سناریو

سناریو در واقع همون داستان بازیه ،که کارشناس بازی قبل از اینکه وارد اتاق بشید تاحدودی واستون سناریو رو توضیح میده. وقتی که وارد اتاق شدید باید خودتون ته و تو داستانو در بیارید.

سناریو

سناریو در واقع همون داستان بازی،که کارشناس بازی قبل از اینکه وارد اتاق بشید تاحدودی واستون سناریو رو توضیح میده. وقتی که وارد اتاق شدید باید خودتون ته و تو داستانو در بیارید.

تم بازی

تم یکی از مهم ترین ویژگی های اتاق فرار، یک اتاق فرار تم های متفاوتی میتونه داشته باشه از جنایی و دلهره آور گرفته تا ترسناک! که از این بین تم های ترسناک و دلهره آور مخاطبای خاص خودشونو تو ایران دارند.

تم بازی

تم یکی از مهم ترین ویژگی های اتاق فرار، یک اتاق فرار تم های متفاوتی میتونه داشته باشه از جنایی و دلهره آور گرفته تا ترسناک! که از این بین تم های ترسناک
و دلهره آور مخاطبای خاص خودشونو تو ایران دارند.

اتاق فرار

اتاق فرار | اولین اتاق فرار بندرعباس | اتاق فرار SP | مجموعه راز و معما

تم بازی

تم یکی از مهم ترین ویژگی های اتاق فرار، یک اتاق فرار تم های متفاوتی میتونه داشته باشه از جنایی و دلهره آور گرفته تا ترسناک! که از این بین تم های ترسناک و دلهره آور مخاطبای خاص خودشونو تو ایران دارند.

تم بازی

تم یکی از مهم ترین ویژگی های اتاق فرار، یک اتاق فرار تم های متفاوتی میتونه داشته باشه از جنایی و دلهره آور گرفته تا ترسناک! که از این بین تم های ترسناک
و دلهره آور مخاطبای خاص خودشونو تو ایران دارند.

اتاق فرار

اتاق فرار | اولین اتاق فرار بندرعباس | اتاق فرار SP | مجموعه راز و معما
اتاق فرار | اولین اتاق فرار بندرعباس | اتاق فرار SP | مجموعه راز و معما
اتاق فرار | اولین اتاق فرار بندرعباس | اتاق فرار SP | مجموعه راز و معما

اتاق فرار SP – اتاق فرار -اولین اتاق فرار بندرعباس- مجموعه راز و معما

اسکیپ روم

اتاق فرار SP اولین اتاق فرار بندرعباس است.

مجموعه راز و معما در بندرعباس با هدف ایجاد هیجان به سبک نو دور هم گرد آمده تا بتواند لحظاتی خوشی را برای شما به ارمغان بیاورد.

اسکیپ روم بازی ای نو است که باعث ایجاد هیجان در فرد و گروه میشود.

مجموعه راز و معما اولین اتاق فرار بندرعباس را با سه سناریو شروع کرده است و در تلاش افزایش سناریوهای خود در تم های متفاوت است.

اتاق فرار SP با دارا بودن افرادی متخصص در تلاش است که مجموعه راز و معما را در بندرعباس گسترش دهد و سناریوهای بیشتری را احداث کند.

اتاق فرار SP با دارا بودن افرادی متخصص در تلاش است که مجموعه راز و معما را در بندرعباس گسترش دهد و سناریوهای بیشتری را احداث کند.

اتاق فرار SP – اتاق فرار -اولین اتاق فرار بندرعباس- مجموعه راز و معما

اسکیپ روم

اتاق فرار SP اولین اتاق فرار بندرعباس است.

مجموعه راز و معما در بندرعباس با هدف ایجاد هیجان به سبک نو دور هم گرد آمده تا بتواند لحظاتی خوشی را برای شما به ارمغان بیاورد.

اسکیپ روم بازی ای نو است که باعث ایجاد هیجان در فرد و گروه میشود.

مجموعه راز و معما اولین اتاق فرار بندرعباس را با سه سناریو شروع کرده است و در تلاش افزایش سناریوهای خود در تم های متفاوت است.

اتاق فرار SP با دارا بودن افرادی متخصص در تلاش است که مجموعه راز و معما را در بندرعباس گسترش دهد و سناریوهای بیشتری را احداث کند.

اتاق فرار SP با دارا بودن افرادی متخصص در تلاش است که مجموعه راز و معما را در بندرعباس گسترش دهد و سناریوهای بیشتری را احداث کند.

اتاق فرار | اولین اتاق فرار بندرعباس | اتاق فرار SP | مجموعه راز و معما
اتاق فرار | اولین اتاق فرار بندرعباس | اتاق فرار SP | مجموعه راز و معما
اتاق فرار | اولین اتاق فرار بندرعباس | اتاق فرار SP | مجموعه راز و معما

اتاق فرار SP – اتاق فرار -اولین اتاق فرار بندرعباس- مجموعه راز و معما

اسکیپ روم

اتاق فرار SP اولین اتاق فرار بندرعباس است.

مجموعه راز و معما در بندرعباس با هدف ایجاد هیجان به سبک نو دور هم گرد آمده تا بتواند لحظاتی خوشی را برای شما به ارمغان بیاورد.

اسکیپ روم بازی ای نو است که باعث ایجاد هیجان در فرد و گروه میشود.

مجموعه راز و معما اولین اتاق فرار بندرعباس را با سه سناریو شروع کرده است و در تلاش افزایش سناریوهای خود در تم های متفاوت است.

سناریو

سناریو در واقع همون داستان بازیه ،که کارشناس بازی قبل از اینکه وارد اتاق بشید تاحدودی واستون سناریو رو توضیح میده. وقتی که وارد اتاق شدید باید خودتون ته و تو داستانو در بیارید.

سناریو

سناریو در واقع همون داستان بازی،که کارشناس بازی قبل از اینکه وارد اتاق بشید تاحدودی واستون سناریو رو توضیح میده. وقتی که وارد اتاق شدید باید خودتون ته و تو داستانو در بیارید.

اتاق فرار | اولین اتاق فرار بندرعباس | اتاق فرار SP | مجموعه راز و معما
فهرست